Điều hoà MDV XtremeCool SPLIT

24/26 đường B4, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 588 863

Tiếng Việt Tiếng Anh

Điều hoà MDV XtremeCool SPLIT

Điều hoà MDV XtremeCool SPLIT là hệ thống điều hoà không khí tiên tiến, hoạt động tới 68°C và cung cấp 100% hiệu suất làm mát tại nhiệt độ 55°C. Với khả năng đạt nhiệt độ thấp nhất là 17°C trong 90 giây và chịu đựng được biến động điện áp rộng. Điều hoà MDV XtremeCool SPLIT mang lại sự thoải mái và tin cậy cho môi trường sống và làm việc trong vùng nhiệt đới.
  • Hoạt động được tại nhiệt độ lên đến 68°C và có thể cung cấp 100% khả năng làm mát tại nhiệt độ 55°C.
  • Đạt được nhiệt độ thấp nhất là 17°C chỉ trong vòng 90s.
  • Có khả năng chịu đựng được các biến động điện áp rộng.

giày sĩ quan

Liên hệ
Tính năng
Sản phẩm liên quan