Liên hệ

24/26 đường B4, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 588 863

Tiếng Việt Tiếng Anh
Liên hệ

Số điện thoại: ( 028 ) 731 5856

Website: vn.midea.com

Địa chỉ: 24/26 đường B4, phường An Lợi Đông,  Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tấm shera board

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung