Hỗ trợ

24/26 đường B4, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 588 863

Tiếng Việt Tiếng Anh
Hỗ trợ

Số điện thoại: ( 028 ) 731 5856

Website: vn.midea.com

Địa chỉ: 24/26 đường B4, phường An Lợi Đông,  Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tấm shera board